Papirteater

I "gamle dage" hed det dukketeater, så blev det til modelteater - og nu kalder vi det papirteater.

Hvorfor?

- fordi der er mange, som forveksler mester Jakelteater og marionetteater med vores særlige teater, som består af flade kulisser og figurer.

Papirteatret opstod i begyndelsen af 1800-tallet og havde baggrund i de endnu ældre kukkasser.

Der er stadig mange, som hygger sig med den gamle hobby, og vi kan tilbyde mere end 500 forskellige dekorationsark.

Vi har tillige et papirteaterantikvariat med teatre, udskårne dekorationer og figurer, teksthefter og litteratur.

 

In "the old days" it was called puppet theatre, then it was changed into model theatre - and now we just simply call it

paper theatre.

Why?

- because many people are confused and do not know the difference between Punch and Judy, marionet theatre and our theatre which consists of flat characters and sets.

The paper theatre came into light in the beginning of the

19. century and had its origin from the older peep-show theatres.

There are still a lot of people who amuse themselves with the old hobby and we can offer you more than 500 different decorations and characters for the paper theatre.

 

Seneste opdatering:

6. september 2017

 

Latest update:

6. 9. 2017

 

Fjordvej 9, DK-4720 Præstø

 

Telefon: (0045) 4042 2251

Mail: oldfux@oldfux.dk

Se det nye katalog.

48 sider med et væld af muligheder.

Klik her

 

See the new catalogue.

48 pages with plenty of possibilities.

Click here

 

Trykt katalog

48 sider + omslag

Du kan også bestille en trykt version af kataloget på

oldfux@oldfux.dk

Det koster 100,00 kr. + forsendelse som B-brev 32,00 kr

Total: 132,00 kr

 

Printed version

48 pages and a cover

You can order a printed version of the catalogue

on: oldfux@oldfux.dk

The price is 13,50 Euro

+ mail: 6,50 Euro

Total 20 Euro

AIDA er blevet forbedret!

 

Vi har forbedret figurarkene

B-061 til B-072 til Aida med flere spejlvendte figurer og grupper.

Pris pr. ark:

27,50 på papir

35,00 på karton

Køber du hele forestillingen leverer vi en gratis plakat i A3-format

 

Kataloget er opdateret

pr. 19. august 2017.

Siderne 42 og 43 er blevet ændret

på grund af nye ark-udgivelser.

 

Klik her for det nye katalog!

Endnu en nyhed, som præsenteres i Preetz

den 8. september:

 

Pantomimeteatret i mini-udgave på karton

i et lille handy format

- her er der udskæring for de fingernemme!

Nyt ark præsenteres

i Preetz fredag 8.9. !

Geistererscheinungen

Papir: 27,50 kr / 3,80 Euro

Karton: 35,00 kr. / 4,85 Euro

Pantomimeteatret

Nu i 3. oplag.

 

De sidste ark af Pantomimeteatrets

2. oplag blev udsolgt i juni, og vi har derfor fremstillet det kendte teater i

3. oplag i en forbedret udgave

- med de samme numre som hidtil.

En samlet mappe indeholder forblad

(se foto til venstre) samt de 4 ark med dekorationer og figurer på 300 gram karton samt de to ark med arbejdstegninger på 120 gram papir.

Arkkenes format: 33 x 48 cm.

 

Teater, dekorationer og figurer er blevet forstørret ca. 8% i forhold til tidligere.

 

Tilbud

indtil 10. september - Spar 25%:

Alle 6 ark med forblad i plastlomme

Pris i alt 150,00