Papirteater

I "gamle dage" hed det dukketeater, så blev det til modelteater - og nu kalder vi det papirteater.

Hvorfor?

- fordi der er mange, som forveksler mester Jakelteater og marionetteater med vores særlige teater, som består af flade kulisser og figurer.

Papirteatret opstod i begyndelsen af 1800-tallet og havde baggrund i de endnu ældre kukkasser.

Der er stadig mange, som hygger sig med den gamle hobby, og vi kan tilbyde mere end 500 forskellige dekorationsark.

Vi har tillige et papirteaterantikvariat med teatre, udskårne dekorationer og figurer, teksthefter og litteratur.

 

In "the old days" it was called puppet theatre, then it was changed into model theatre - and now we just simply call it

paper theatre.

Why?

- because many people are confused and do not know the difference between Punch and Judy, marionet theatre and our theatre which consists of flat characters and sets.

The paper theatre came into light in the beginning of the

19. century and had its origin from the older peep-show theatres.

There are still a lot of people who amuse themselves with the old hobby and we can offer you more than 500 different decorations and characters for the paper theatre.

 

Seneste opdatering:

20. marts 2017

 

Latest update:

20.3.2017

 

Fjordvej 9, DK-4720 Præstø

 

Telefon: (0045) 4042 2251

Mail: oldfux@oldfux.dk

NYHED

 

Alex Sechers "Moderne figurer" fra 1946

nykoloreret og digitalt bearbejdet

 

se mere her